HEM / SERVICE / SUPPORT / Köp- & Leveransvillkor

GDPR

Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation/Dataskyddsförordningen) som gäller fr.o.m. 2018-05-25 beskriver vi här hur vi sparar och behandlar din personliga information.

Personuppgiftsansvarig: Primulator AB (556489-5430), Truckvägen 14, 194 52 Upplands Väsby

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Ändamål: För att kunna hantera beställningar.
Behandlingar: Leverans, hantering av betalning, hantering av reklamations- & garantiärenden, utskick
Personuppgifter: Namn/Företagsnamn, Personnummer/Organisationsnummer, Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer), Kreditupplysning
Ändamål: Hantera serviceärenden
Behandlingar: Kommunikation/Frågor (via telefon & e-mail) om service/supportärenden
Personuppgifter: Namn/Företagsnamn, Personnummer/Organisationsnummer, Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer), Uppgift om tidpunkt för köp.

Var hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter som du själv lämnar samlar vi även in personuppgifter från tredje part: Uppgifter om kreditvärdighet från upplysningsföretag.

Vilka mer kan ha tillgång till dina personuppgifter?

Företag som är personuppgiftsbiträden för oss (ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning):

  • Transport (logistikföretag & speditörer)
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll)

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Primulator AB ger du ditt medgivande till att vi registrerar/sparar köphistorik samt behandlar person/företagsuppgifter så länge Ni är kund hos oss.

För information/frågor om personuppgiftshanteringen vänligen kontakta oss på info@primulator.se.

Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor

Fritt Primulators lager (Ex works):

Primulator bokar och arrangerar leverans för Kundens räkning genom transportör som Primulator valt ut. Detta innebär inte att Primulator tar på sig ansvar för skada eller brist som uppkommit under transporten till Kund. Vid annan överenskommelse arrangerar Kunden upphämtning av godset på Primulators lager.
Primulator ansvarar för fel som inte beror på köparen eller som inte skett under transport.

Fritt levererat Kundens gatuadress:

Primulator bokar och arrangerar leverans för Kundens räkning genom transportör som Primulator valt ut. Detta innebär inte att Primulator tar på sig ansvar för skada eller brist som uppkommit under transporten till Kund. Kund ansvarar för att mottagaradressen har en godkänd lastplats. Varken Primulator eller Speditör ansvarar för att leverera gods in i Kundens lokal utan lastkaj. Varuförsäkring gäller inte på transporten om inte annat är överenskommet.
Även fast Primulator står för leveransen är det fortfarande Kunden som ansvarar för att anmäla transportskada och brist till speditör.

Felaktiga uppgifter vid orderbeställning:

Om Kunden vid orderbeställning uppger felaktiga adressuppgifter kommer Kunden debiteras extra kostnader.

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning:

Förskottsbetalning gäller alla nystartade företag, företag med betalningsanmärkningar samt företag som har rating 0-40 enligt Creditsafe. Leverans sker när full betalning erlagts, kontakt eller girering. Leverans sker enligt överenskommelse.

Faktura:

Gäller företag med rating 40-100 som täcker köpet enligt Creditsafe. 30 dagars faktura. Äganderätten av inköpta varor övergår inte till köparen förrän full betalning erlagts.

Finansieringsbolag - DNB, Wasa Kredit eller annat leasingbolag:

Vid finansiering skickas/beställs utrustningen efter påskrivet och returnerat avtal av Primulators ordererkännande. Primulator kontrollerar att ordererkännande att ordererkännandet och leveransgodkännandet är signerat efter fullgjord leverans.

Garantivillkor

För att garantin skall vara giltig måste Kunden följa de tillämpade instruktioner och driftvillkor som medföljer produkten.
OBS. Slitage/oaktsamhet av produkt omfattas ej av garantin. Kostnaden debiteras kunden i efterhand.

Garanti av utrustning såld av Primulator - Sverige:

1 års garanti mot fabrikationsfel om inte annat är avtalat.
1 års garanti på alla installationsarbeten vid leverans och montering av ny utrustning med tillhörande komponenter och material.

Övrigt - Köp av maskinutrustning

Primulator AB har serviceansvaret i Storstockholm. Övriga landet täcks av våra certifierade servicepartners.
Primulator står inte för livsmedel som har blivit förstört vid eventuella fel på våra utrustningar.
Eventuella reklamationer skall göra skriftligen via brev/mail inom 8 dagar från leveransdagen till service@primulator.se. Vid eventuell retur/återköp skall anmälan göras och godkännas i förväg till Primulator AB. Utrustningen måste vara i obruten förpackning i originalkartong samt i samma skick som när det levererades från Primulators lager.
En returavgift om 20% av fakturerat belopp utgår. OBS! Retur av ej lagerförd utrustning godkänns ej.
Primulator AB förbehåller sig rätten att vid valutaförändring och prisändring från leverantör justera priset med 3-5% från offererat pris.

KONTAKT

08-590 060 00 

PRIMULATOR AB

Truckvägen 14, 194 52 Upplands Väsby
E-post: info@primulator.se

© 2017 PRIMULATOR AB. All Rights Reserved.

Vi ingår i den norska Primulator-gruppen med helägda företag i Sverige, Norge, Finland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland.