HEM / SERVICE / SUPPORT / Köp- & Leveransvillkor

Hitta till oss

Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor

Fritt Primulators lager (Ex works):

Primulator bokar och arrangerar leverans för Kundens räkning genom transportör som Primulator valt ut. Detta innebär inte att Primulator tar på sig ansvar för skada eller brist som uppkommit under transporten till Kund. Vid annan överenskommelse arrangerar Kunden upphämtning av godset på Primulators lager.
Primulator ansvarar för fel som inte beror på köparen eller som inte skett under transport.

Fritt levererat Kundens gatuadress:

Primulator bokar och arrangerar leverans för Kundens räkning genom transportör som Primulator valt ut. Detta innebär inte att Primulator tar på sig ansvar för skada eller brist som uppkommit under transporten till Kund. Kund ansvarar för att mottagaradressen har en godkänd lastplats. Varken Primulator eller Speditör ansvarar för att leverera gods in i Kundens lokal utan lastkaj. Varuförsäkring gäller inte på transporten om inte annat är överenskommet.
Även fast Primulator står för leveransen är det fortfarande Kunden som ansvarar för att anmäla transportskada och brist till speditör.

Felaktiga uppgifter vid orderbeställning:

Om Kunden vid orderbeställning uppger felaktiga adressuppgifter kommer Kunden debiteras en avgift på 235 SEK.

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning:

Förskottsbetalning gäller alla nystartade företag, företag med betalningsanmärkningar samt företag som har rating 0-40 enligt Creditsafe. Leverans sker när full betalning erlagts, kontakt eller girering. Leverans sker enligt överenskommelse.

Faktura:

Gäller företag med rating 40-100 som täcker köpet enligt Creditsafe. 30 dagars faktura. Äganderätten av inköpta varor övergår inte till köparen förrän full betalning erlagts.

Finansieringsbolag - DNB, Wasa Kredit eller annat leasingbolag:

Vid finansiering skickas/beställs utrustningen efter påskrivet och returnerat avtal av Primulators ordererkännande. Primulator kontrollerar att ordererkännande att ordererkännandet och leveransgodkännandet är signerat efter fullgjord leverans.

Garantivillkor

För att garantin skall vara giltig måste Kunden följa de tillämpade instruktioner och driftvillkor som medföljer produkten.
OBS. Slitage/oaktsamhet av produkt omfattas ej av garantin. Kostnaden debiteras kunden i efterhand.

Garanti av utrustning såld av Primulator - Sverige:

1 års garanti mot fabrikationsfel om inte annat är avtalat.
1 års garanti på alla installationsarbeten vid leverans och montering av ny utrustning med tillhörande komponenter och material.

Övrigt - Köp av maskinutrustning

Primulator AB har serviceansvaret i Storstockholm. Övriga landet täcks av våra certifierade servicepartners.
Primulator står inte för livsmedel som har blivit förstört vid eventuella fel på våra utrustningar.
Eventuella reklamationer skall göra skriftligen via brev/mail inom 8 dagar från leveransdagen till service@primulator.se. Vid eventuell retur/återköp skall anmälan göras och godkännas i förväg till Primulator AB. Utrustningen måste vara i obruten förpackning i originalkartong samt i samma skick som när det levererades från Primulators lager.
En returavgift om 20% av fakturerat belopp utgår. OBS! Retur av ej lagerförd utrustning godkänns ej.
Primulator AB förbehåller sig rätten att vid valutaförändring och prisändring från leverantör justera priset med 3-5% från offererat pris.

KONTAKT

08-590 060 00 

PRIMULATOR AB

Truckvägen 14, 194 52 Upplands Väsby
E-post: info@primulator.se

© 2017 PRIMULATOR AB. All Rights Reserved.

Vi ingår i den norska Primulator-gruppen med helägda företag i Sverige, Norge, Finland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland.