HEM / FINANSIERING

Finansiering

Leasing är en form av långtidshyra där du som företagare fördelar kostnaden över tid. Wasa Kredit äger objektet medan företaget utnyttjar det

Leasing - till företag

Efter leasingtidens slut får företaget ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5–10 procent av finansierat belopp vid tre års leasing. (Leasing erbjuds endast till registrerade firmor, ej privatpersoner.) Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Fördelar med leasing för dig som är kund

Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.  Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad, vilket innebär minskad skatt. Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.  Leasing fördelar kostnaderna över tiden. Du kan finansiera upp till 100%

KONTAKT

08-590 060 00 

PRIMULATOR AB

Truckvägen 14, 194 52 Upplands Väsby
E-post: info@primulator.se

© 2017 PRIMULATOR AB. All Rights Reserved.

Vi ingår i den norska Primulator-gruppen med helägda företag i Sverige, Norge, Finland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland.